БІОІНДЕКСАЦІЯ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ

В Екологічному центрі Міністерства оборони Російської Федерації розроблена і апробована (на ряду військових об’єктів) методика оцінки забруднення грунту за станом безхребетних грунтових тварин – біоіндикаторів.

Суть методики полягає у визначенні комплексного показника життєвості біоіндикаторів G по формулі:

де Wi – відносна різноманітність біоіндикаторів; Si – щільність популяції біоіндикаторів (ед/м2); 5 – масштабний коефіцієнт.

Результати апробації методики біоіндикації забруднення грунту на військових об’єктах H 1-5 і на контрольній ділянці приведені в таблиці 1 .

Аналіз даних таблиці показує, що якнайгірший показник життєвості біоіндикаторів грунту доводиться на військовий об’єкт H 1, а якнайкращий показник – на військовий об’єкт I 2.

З даних таблиці 1 маємо:

I G чирви. = 10,9 – 2,1 = 8,8;

I G мол. = 7,7 – 0,5 = 7,2;

J G многон . = 8,2 – 1,3 = 6,9;

J G павук. = 9,8 – 0,5 = 9,3;

J G мокрий. = 11,2 – 1 = 10,2;

J G насік. = 28,9 – 1 = 27,9.

Показник сумарного забруднення грунту Z хімічними речовинами обчислювався за формулою:

Z=Сi/Сiф – (n -1),

де Сi – реальна концентрація забруднюючої речовини (ЗВ) в грунті (мг/кг);

Сiф – фонова концентрація ЗВ в грунті (мг/кг);

n – число ЗВ, виявлене методами хімічного аналізу проб грунту.

Оскільки не для всіх ЗВ встановлені ГДК грунту, концентрація Сiф визначена експериментально – в грунті Крилатського природного заповідника. Відбір проб грунту здійснюється по ГОСТ 17.4.4.02-84, а їх аналіз – по методиці МВІ-05-97. Дані показників Z і G приведені в таблиці 2 (див. с. 17).

З даних таблиці 2 маємо:

NZ = 53,88 – 38,48 = 15, 4.

По формулі обчислення сумарного забруднення грунту маємо:

мчерв. = 8,8/15,4 = 0,57;

ммол. = 7,2/15,4 = 0,47;

ммногон.= 6,9/15,4 = 0,45;

мпаук.= 9,3/15,4 = 0,60;

ммокр.= 10,2/15,4 = 0,67;

мнасек.= 27/15,4 = 1,75.

По ступеню убування чутливості біоіндикатори забруднення грунту ранжируються таким чином: багатоніжки, молюски, дощові черв’яки, павукоподібні, стоноги, комахи. Оскільки мнасек > 1, то комахи повинні бути виключені з складу біоіндикаторів забруднення грунту.

Ступінь забруднення грунту визначається по критеріях таблиці 3 .

Оскільки 32 < Z < 128, те забруднення грунту на досліджуваних військових об'єктах оцінюється як небезпечне.

Залежність показника G від Z показана на графіці (див. с. 18).

Кореляційний аналіз експериментальних даних показав, що функція G = f (Z) апроксимується логарифмічній кривій виду

G = 45,4 -30,2 ln Z

з коефіцієнтом кореляції R2 = 0,91.

Погрішність коефіцієнта кореляції

R = (1-R2) / = 0,17 / 2 = ± 0,088.

Інші статті


2 Відгуків на “БІОІНДЕКСАЦІЯ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ”


  1. 1 Андрій

    Суть методики полягає у визначенні комплексного показника життєвості біоіндикаторів G по формулі: ???? де формула? )))

  2. 2 Андрій

    ні формул, ні таблиць нема!!! а матеріал взагалі здертий з якоїсь книги чи журналу(((((

Залишити відгук