Джерела забруднення атмосфери

Існує два види забруднень атмосфери: природне і штучне, кожен обумовлений відповідними джерелами (мал. 1). Джерела забруднення атмосфери розрізняються також по потужності викиду (могутні, великі, дрібні), висоті викиду (низькі, середньої висоти і високі), температурі газів, що виходять (нагріті і холодні).

Для підготовки початкових даних для розрахунку гранично допустимих викидів (ПДВ) підприємства для кожного джерела по кожному показнику потрібна класифікація не тільки джерел забруднень, але також класифікація і характеристика викидів, ступінь вивченої і облік в розрахунках. При цьому враховують організовані, неорганізовані і розподілені викиди (мал. 2).

200804130048570 Джерела забруднення атмосфери

Мал. 1. Джерела забруднення атмосфери

(по Г. В. Стадницкому і А. І. Родіонову, 1988)

Організовані викиди зазвичай проводяться із стаціонарних джерел. Їх характеризує велика висота труб (50-100 м), а також значні концентрації і об’єми. Неорганізовані викиди виявляються у вигляді надходжень токсикантов в атмосферу з виробничих приміщень підприємств. Концентрація і об’єм забруднюючих речовин менші, висота викиду невелика. Розподілені викиди пов’язані в основному з транспортом, а також з обробкою сільськогосподарських територій отрутохімікатами.

Найбільш поширені викиди промисловості – зола, пил, оксид цинку, сірчистий ангідрид, сірководень, меркаптан, альдегіди, вуглеводні, смоли, оксид і діоксид азоту, аміак, озон, оксид і діоксид вуглецю, фтористий водень, хлористий водень, кремнефторістий натрій, радіоактивні гази і аерозолі (по Г.В. Новікової і А. Я. Дударевой, 1978).

200804130048571 Джерела забруднення атмосфери

Мал. 2. Класифікація джерел, викидів і ступеня

вивченій забруднюючих речовин

Маса забруднюючих речовин в рік, що поступають в атмосферу з природних і штучних джерел, представлена в таблиці 3.

Таблиця 3

Маса забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу

(тонн/год, за даними ЮНЕСКО, 1996)

Речовина

Природні

надходження

Антропогенні викиди

Оксид вуглецю (II) – З

3,5·108

Оксид сірі (IV) – SO2

1,4·108

1,45·108

Оксиди азоту (II) -NO

1,4·109

(1,50-2,00)·107

Аерозоль (тверді речовини)

(7,70-22,00)·1010

(9,60-26,00)·1010

Фреони, поліхлорвініловиє речовини

2,00·106

Озон – О3

2,00·109

Вуглеводні

1,00·109

1,00·106

Свинець – Pb

2,00·105

Ртуть – Hg

5,00·103

Як свідчать дані таблиці 3, антропогенне (штучне) забруднення атмосфери переважає над природним, при цьому 37% забруднень дає автотранспорт, 32% – промисловість і 31% – інші джерела.

Статті по темі


0 Відгуків на “Джерела забруднення атмосфери”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук