Глобальні екологічні проблеми сучасності

Увазі читачів пропонуються структурно-логические схеми по темі «Основи екології», які можуть бути використані на різних етапах уроку: при вивченні нового матеріалу, закріпленні окремих елементів теми, що вивчається, підготовці текстових відповідей. Структурно-логические схеми виконують декілька функцій: служать наочною допомогою при поясненні вчителя, дозволяють збільшувати об’єм матеріалу, що вивчається, спрощують і прискорюють процес підготовки що вчаться до уроку, розвивають творче мислення, активізують процес навчання.

1. Антропогенна зміна клімату

Щорічне збільшення вмісту в атмосфері:

Причини:

– спалювання викопного палива;
– антропогенні порушення умов життя мікробних співтовариств грунтів Сибіру і Північної Америки.

Наслідки:

– прискорюється процес запустинювання (в світі щорічного 6 млн. га);
– зміна клімату Сибіру і Скандинавії;
– прискорюється підйом рівня Світового океану (за рахунок танення полярних льодів). За останнє сторіччя рівень океану піднявся на 10-12 см, а до середини XXI в. прогнозується підйом на 150 див.

2. Стоншування озонового екрану в стратосфері

Антарктида – 2/3 південного материка озонова «дірка»:

-3% O3;
-1% O3 приводить до збільшення частоти захворювань раком шкіри на 5-7%, що складає 6-9 тис. населення на європейській території країни.

1.04.89 р. – протокол Монреаля: зниження випуску хлорфторугльоводородов на 50% до 1999 г.; необхідний контроль стану озонового шару; зменшення або припинення викиду оптично і хімічно активних газів в атмосферу.

3. Екологічні проблеми, пов’язані з водою


Причини:

– неконтрольоване збільшення кількості різних забруднювачів (сільське господарство, промисловість, транспорт, побутове забруднення);
– екстенсивне використання водних ресурсів;
– водогосподарське будівництво без урахування дії на природу (наприклад, проблема Аральського моря).

ПРОБЛЕМА АРАЛЬСЬКОГО МОРЯ

4. Екологічні наслідки виробництва енергії

5. Кислотні осідання

– зменшують вміст елементів живлення в листі (хвойні) і збільшують винесення мінеральних речовин з грунту
– знижують урожай
– гублять природну рослинність (ліси Білорусії і України)
– знищують життя в прісних водоймищах при pH 5 або нижче (у США більше 80% озер мляві)


0 Відгуків на “Глобальні екологічні проблеми сучасності”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук