Що таке екологічна проблема

Екологічна проблема – це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і приводить до негативних соціальних, економічних і іншим наслідкам. Поняття екологічної проблеми є антропоцентрічним, оскільки негативні зміна в природі оцінюються щодо умов існування людини.

Екологічні проблеми, пов’язані з порушенням окремих компонентів ландшафту або їх комплексу можна умовно об’єднати в шість груп:

 1. атмосферне (забруднення атмосфери: радіологічне, хімічне, механічне, теплове);
 2. водні (виснаження і забруднення поверхневих і підземних вод, забруднення морів і океанів);
 3. геолого-геоморфологичеськоє (інтенсифікація несприятливих геолого-геоморфологичеськіх процесів, порушення рельєфу і геологічної будови);
 4. грунтові(забруднення грунтів, ерозія, дефляція, вторинне засолення, заболочування і ін.);
 5. біотічеськоє (зведення рослинності, деградація лісів, пасовищна дигресія, скорочення видової різноманітності і ін.);
 6. комплексні (ландшафтні) – запустинювання, зниження біорізноманітності, порушення режиму природоохоронних територій і т.д.

По основних екологічних наслідках зміни природи виділяють наступні екологічні проблеми і ситуації:

 • антропоекологичеськіє, по зміні умов життю і здоров’я населення;
 • природно-ресурсні, пов’язані з виснаженням і втратою природних ресурсів, погіршуючі господарську діяльність на території;
 • ландшафтно-генетичні, обумовлені порушенням цілісності ландшафтів, втратою генофонду, втратою унікальних природних об’єктів.

Можлива класифікація екологічних проблем і по інших критеріях:

 • з основної причини виникнення можна виділити эколого-гідротехнічні, эколого-промислові, эколого-транспортні і т.д. проблеми;
 • по гостроті: не гостра, помірно гостра, гостра, дуже гостра;
 • по складності: прості, складні, дуже складні;
 • по решаємості: вирішувані, тредно вирішувані, практично нерозв’язні;
 • по просторовому обхвату території: локальні, регіональні, глобальні;
 • по часів: короткочасні, тривалі, практично не ісчезаємиє;
 • по зонально-регіональному обхвату: проблеми тундри, півдні Росії, Білорусії, Російської рівнини, Уральських гір і т.д.

Джерело: ru.wikipedia.org


0 Відгуків на “Що таке екологічна проблема”


 1. Немає коментарів

Залишити відгук