ВОДА І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ І СПОСОБИ ЇЇ ОЧИЩЕННЯ

Існування біосфери і людини завжди було засноване на використанні води. Людство завжди прагнуло до збільшення водоспоживання, чинячи на гідросферу багатообразний тиск. Забруднення вод виявляється в зміні фізичних і органолептичних засобів (порушення прозорості, забарвлення, запахів, смаку), збільшенні змісту сульфатів, хлоридів, нітратів, токсичних важких металів, скороченні розчиненого у воді кисню повітря, появі радіоактивних елементів, хвороботворних бактерій і інших забруднювачів.

Росія володіє одним з найвищих водних потенціалів в світі – на кожного жителя Росії доводиться понад 30000 мі /год води. Проте в даний час із-за забруднення або засмічення близько 70% річок і озер Росії втратили свої якості як джерела питного водопостачання, в результаті близько половини населення споживає забруднену недоброякісну воду.

ГОЛОВНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ ВОДИ.

Встановлене, що більше 400 видів речовин можуть викликати забруднення води. У разі перевищення допустимої норми хоч би по одному з трьох показників шкідливості: санітарно-токсикологічному, загальнийсанітарному або органолептичному, вода вважається забрудненою.

Розрізняють хімічні, біологічні і фізичні забруднювачі. Серед хімічних забруднювачів до найбільш поширеним відносять нафту і нафтопродукти, СПАВ (синтетичні поверхнево-активні речовини), пестициди, важкі метали, діоксин і ін. Дуже небезпечно забруднюють воду біологічні забруднювачі: віруси і інші хвороботворні мікроорганізми; і фізичні – радіоактивні речовини, тепло і ін.

Процеси забруднення поверхневих вод обумовлені різними чинниками. До основних з них відносяться:

1. Скидання у водоймища неочищених стічних вод.

2. Змив отрутохімікатів зливовими осіданнями.

3. Газодимові викиди.

4. Витоки нафти і нафтопродуктів.

Пріоритетні забруднювачі водних екосистем по галузях промисловості

Галузь промисловості

Переважаючий вид забруднюючих компонентів

Нафтогазовидобування,

нафтопереробка

Нафтопродукти, СПАВ, феноли, аммонійниє соли, сульфіди

Целюлозно-паперовий комплекс

Лісова промисловість

Сульфати, органічні речовини, лігніни, смолянисті і жирні речовини, азот

Машинобудування, металообробка, металургія

Важкі метали, зважені речовини, фториди, ціаниди, аммонійний азот,

нафтопродукти, феноли, смоли

Хімічна промисловість

Феноли, нафтопродукти, СПАВ, ароматичні вуглеводні, неорганіка

Гірничодобувна, вугільна

Флотореагенти, неорганіка, феноли, зважені речовини

Легка, текстильна, харчова

СПАВ, нафтопродукти, органічні фарбники і ін.

Окрім поверхневих вод постійно забруднюються і підземні


0 Відгуків на “ВОДА І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ І СПОСОБИ ЇЇ ОЧИЩЕННЯ”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук