Характеристика типів і видів забруднення навколишнього середовища

Під забрудненням навколишнього середовища розумітимемо те, що привнесло в екологічну систему не властивих їй живих або неживих компонентів, фізичних або структурних змін, в результаті яких уриваються або порушуються процеси круговороту і обміну речовин, а також відтоки енергії, унаслідок чого знижується продуктивність або руйнується дана екосистема.

Забруднюючі речовини зазвичай групуються по їх природі:

 • фізичною,
 • хімічною,
 • біологічною…

Можна розглядати забруднювач з погляду його дії на ОС або дії на організм людини:

 • нетоксичні
 • малотоксичні
 • високотоксичні.

або

 • канцерогенні
 • гепатотоксичниє
 • нейротоксичні.

або

 • вибухонебезпечні
 • пожароопасниє
 • коррозіонноопасниє і ін.

На ділі, жоден з підходів не забезпечує необхідної повноти характеристики забруднювача, оскільки дія однієї і тієї ж речовини може істотно залежати не тільки від його кількості, але і від умов, при яких спостерігається ця дія (від температури, вологості, освітленості, рн середовища і т.д.).

В таблиці приводиться класифікація основних типів забруднюючих речовин.

Фізичні (параметричні) забруднення

Тип
Початок, що діє; джерело
1. Радіоактивні елементи (радіонукліди)
Нестабільні (радіоактивні) ізотопи; радіоактивні відходи.
2. Радіаційне випромінювання
Іонізуюче випромінювання
А) а і b частинки; радіоактивні відходи.
Б) g і рентгенівське випромінювання; рентгенівські установки, випробування атомної зброї.
3.Теплове забруднення
Гарячі димові гази, що відходять, теплі скидні води, теплоенергетичні установки і пристрої.
4. Шумове забруднення і низькочастотна вібрація
Звукові сигнали підвищеної потужності.
Інфразвук.
5. Електромагнітне забруднення
Лінії електропередач, могутні електроустановки, станції радіолокацій, різного роду випромінювачі радіохвиль (радіо, телебачення.)

Хімічні забруднювачі

Тип
Початок, що діє; джерело
1. Вуглеводні – газоподібні і рідкі
Природний газ, рідкі нафтопродукти.
2. Миючі засоби
Мило, поверхнево-активні речовини.
3. Пластмаси
Різні полімерні речовини.
4. Пестициди
Біологічно-активні синтетичні речовини («що вбивають живе»), вживані в сільському господарстві.
5. Похідні сірі
Газоподібні, рідкі і тверді сірковмісні з’єднання.
6. Похідні азоту
Газоподібні, рідкі азотвмісні з’єднання.
7. Синтетичні органічні речовини
Різного роду органічні речовини, що володіють біологічною активністю.
8. Важкі метали
З’єднання токсичних металів – Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg, Mn.
9. Фтористі з’єднання
Газоподібні, рідкі і тверді токсичні з’єднання фтору.
10. Органічні речовини, схильні до бродіння
Клітковина і цукровмісні речовини.

Біологічні забруднювачі

Тип
Початок, що діє; джерело
1. Мікробіологічні


1 Відгук на “Характеристика типів і видів забруднення навколишнього середовища”


 1. 1 Олександр

  Стаття містить потрібну інформацію, але є помилки (русизми), які треба виправити (# пожароопасниє # коррозіонноопасниє )

Залишити відгук